23.-24.Maj 2014

Varnostna navodila

 • Če ste naprošeni iz strani organizatorja (športni funkcionarji, varnostniki), da zapustite nevarno mesto na hitrostni preizkušnji, le-ta navodila upoštevajte. V primeru nediscipline bo hitrostna preizkušnja odpovedana!
 • Nevarni odseki na hitrostnih preizkušnjah so posebej označeni z trakovi oz. tablami »PREPOVEDANO ZA GLEDALCE«. Ne poskušajte vstopiti na to območje.
 • Upoštevajte razdaljo od roba vozišča. Imejte v mislih visoke hitrosti tekmovalnih vozil. Nemogoče je predvidevati bodisi vozniško napako ali nepredvidljive tehnične okvare vozila.
 • Ne stojte na "izletnih conah" in na označenih nevarnih mestih.
 • Izogibajte se mest pod nivojem proge, kjer poteka hitrostna preizkušnja

                              Rdeče obarvana mesta so prepovedana za gledalce - smrtno nevarno!

 • Sodelujte z organizatorjem, v primeru nevarnosti nemudoma obvestite organizatorja o trenutni situaciji.
 • V primeru kakršnekoli nesreče počakajte na morebitno pomoč iz strani organizatorja. 

 • Če imate s seboj otroke jih imejte vseskozi pod skrbnim pregledom. Vi ste v celoti odgovorni za njihovo varnost.
 • V času hitrostne preizkušnje ne prečkajte vozišča in se ne premikajte po cesti.
 • Upoštevajte časovne omejitve. Hitrostna preizkušnja je zaprta pred začetkom (vsaj 1 uro)  in koncem hitrostne preizkušnje.
 • Bodite na mestu hitrostne preizkušnje pred štartom prvega tekmovalnega vozila. Cesta, kjer poteka hitrostna preizkušnja se odpre po prehodu uradnega vozila organizatorja.

 • Za časa tekmovanja se izognite vožnji po dostopnih cestah navzgor, kjer gredo tekmovalna vozila na hitrostno preizkušnjo. Ceste do hitrostnih preizkušenj so ponavadi ozke in lahko s tem zaprete dovoz tekmovalnim vozilom do starta.
 • Ne uničujte oz. poškodujte okolja in ne parkirajte vozila, kjer bi lahko ovirali dostop tekmovalnemu vozilu, uradnim vozilom, spremljevalni ekipi ali drugih udeležencev cestnega prometa.
 • Parkirajte svoje vozilo na označenih rezerviranih parkirnih mestih oz. kamor vas usmerjajo redarji.

 • Hitrostne preizkušnje, ki potekajo skozi gozd je prepovedano stati pred drevesi. Ne stojte na zunanjih straneh zavojev, pred hišami ali drugimi neprehodnimi ovirami. Zapomnite si hitro evakuacijo iz vašega mesta, ob vsakem trenutku bodite pripravljeni za izhod v sili.
 • Izberite mesto za gledanje na višjih oz. dvignjenih področjih nad cesto, kjer je trdna podlaga, itd…

 • Ne stojte pred prometnimi znaki ali direktivnimi znaki.
 • Med hitrostno preizkušnjo ne sprehajajte vaših hišnih ljubljenčkov. Domači živali morajo biti zaprte, in ne smejo vstopiti na cesto.
 • V času hitrostne preizkušnje ne mečite stvari na cesto, ki bi ogrozile varnost tekmovalnih vozil. To vedenje se obravnava kot kaznivo dejanje.
 • TREZEN NA RALLY! NIČ ALKOHOLA!


Vir:http://www.rally-bezpecne.cz