23.-24.Maj 2014

O Rallyu Saturnus

Lansko leto je bil Rally Saturnus organiziran že šestintridesetič zapored. Vsako leto do sedaj si je prireditev ogledalo več kot 20.000 gledalcev.

Prireditev se je pred 37 leti začela v Ljubljani in hitro postala zelo odmevna v takratni Jugoslaviji, pa tudi širše. V tistih letih so se tega rallya udeleževali vrhunski tekmovalci številnih evropskih držav.

Seveda je tudi Rally Saturnus po svoje doživljal spremembe, ki so potekale v naši državi. Po osamosvojitvi je presahnil utečen vir financiranja prireditve in v glavnem je celotno breme financiranja padlo na breme glavnega sponzorja. Pa tudi na AMD Saturnus, ki je bil ustanovljen z namenom pripravljanja in izvedbe te prireditve, je počasi izgubljal zagon. Nekaj je bilo tudi težav in nerazumevanja v Ljubljani in prireditev se je najprej lokacijsko preselila na Primorsko, potem pa tudi organizacijsko, saj je organizacijo prevzel AK MPI iz Idrije.

V zadnjem času je prireditev potekala pod imenom Rally Hella in je potekala predvsem na področju Primorske.

Z organiziranjem Rallya Saturnus je v letu 1978 začelo naše matično društvo AMD SLOVENIJA AVTO, ki je prireditev samostojno organiziralo prva štiri leta, nato pa je skozi leta bolj ali manj aktivno sodelovalo pri njegovi izvedbi.

V letu 2007 je bila jubilejna izvedba 30. Rallya Hella Saturnus. Okoli njegove usode je bilo kar nekaj negotovosti, kje bo, kdo ga bo sploh organiziral in kdaj bo sploh izveden. Na koncu je odgovornost na svoje rame prevzelo Avto športno društvo SA – I.  Naš cilj je bil, da Rally Saturnus ponovno uveljavimo, kot osrednjo, najpomembnejšo in najbolj množično prireditev na področju avto športa v Sloveniji in da jo ohranimo v Ljubljani, kjer se je prireditev tudi začela.